איגוד בודקי הפוליגרף בישראל הינו עמותה פרטית וולנטרית של בודקי פוליגרף בישראל, המקדמת את המקצוע, מנהיגה כללי אתיקה ומגדירה אמות מידה מקצועיות מחמירות ביותר. החברות באיגוד מותנת בעמידה בדרישות מקצועיות מחמירות, הכוללת השכלה פורמלית נאותה והשכלה מקצועית בבתי ספר מוכרים ברמה בינלאומית וכן בתקופת התמחות ממושכת.

חברי האיגוד מחוייבים בביצוע בדיקות על פי אמות המידה והסטנדרטים המחמירים של מקצוע הפוליגרף.

החברים באיגוד בודקי הפוליגרף בישראל הינם בודקים מהסקטור הפרטי, משירות הביטחון הכללי, צה"ל וממשטרת ישראל. הבודקים מצה"ל, משטרת ישראל ומשירות הביטחון הכללי אינם מייצגים גופים אלה והשתייכותם היא על בסיס אישי בלבד.

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל הוא האיגוד הארצי היחידי בעולם שזכה להיות חטיבה לאיגוד בודקי הפוליגרף האמריקאי APA, שהינו איגוד הפוליגרף הותיק, הגדול והמוביל בעולם אשר גם קובע את אמות המידה המקצועיות הנדרשות.

 האיגוד מנהל פעילות קבועה להעשרת הידע המקצועי של הבודקים, בכנסים אליהם מוזמנים מרצים מומחים מארה"ב. השתלמויות האיגוד מוכרות על ידי איגוד הפוליגרף האמריקאי, כהשתלמויות העונות על דרישות הרענון השנתיות.

הנהלת האיגוד עומדת לרשות הציבור במענה לפניות, תלונות, ומידע כללי.