איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל

The Israeli Polygraph Examiners Association I.P.E.A

ועדת המשמעת

1. גזית מורדי - יו"ר הוועדה

2. אברך מיכה

3. חוה יודפת

4. אמסל אתי 

5. טחורש ליאור

6. כספי אלי

7. שיר מאיר

 

ועדת הביקורת

1. מזרחי אלדד

2. שאול טולדנו