דף הבית
אודותינו
תקנון האיגוד ומטרותיו
חברי הנהלת האיגוד
רשימת חברי האיגוד
צור קשר
 
כללי האתיקה
Regulation & Ethics
הנחיות מקצועיות
מאמרים ומחקרים
כיצד מצטרפים לאיגוד בודקי הפוליגרף בישראל
אירועים מתוכננים
קנייה/מכירה

איגוד בודקי הפוליגרף בישראל, הינו האיגוד הארצי היחידי בעולם המוכר כחטיבה של איגוד הפוליגרף האמריקאי APA, שהינו האיגוד העולמי המוביל בעולם והגדול בעולם והמאגד בתוכו בודקים ממלכתיים ופרטיים מהעולם.

ההשתלמויות של איגוד בודקי הפוליגרף בישראל, מוכרות על ידי ה - APA, כהשתלמויות רענון מוכרות.

 
 
סדנאות רענון
האיגוד פותח שלוש סדנאות רענון מקצועיות, מותנה בכמות המשתתפים, בנושאים הבאים: פורמטי בדיקה מתוקפים, שאלות השוואה ופענוח מידפסים. משך כל סדנה: מפגש-שני מפגשים (3-4 שעות למפגש). החברים מוזמנים להרשם.
 
כנס שנתי א.פ.י 2015
הכנס השנתי של איגוד הפוליגרף הישראלי יתקיים בימים חמישי - שישי, 29-30 בינואר 2015 בנהריה. בין המרצים בכנס: מר סקיפ ווב מארה"ב, פרופ. איתן אלעד מר מייק קלמר מארה"ב. לקבלת מידע נוסף והרשמה אנא פנו באמצעות "צור קשר"
 
דף הבית

כיצד מצטרפים לאיגוד בודקי הפוליגרף בישראל

להלן קטגוריות החברויות השונות של איגוד בודקי הפוליגרף הישראלי:

(הכשירות לחברות והכשירות למעמד של חבר מועמד מפורטים בתקנון האיגוד)

חבר – בודק פוליגרף, העומד בקריטריונים של כשירות לחברות כפי שהוגדרו בתקנון

האיגוד.

חבר מועמד – בודק פוליגרף העומד בקריטריונים של כשירות למועמדות כפי

שהוגדרו בתקנון האיגוד.

חבר עבר נלווה – חבר איגוד לשעבר שאינו עוסק בפועל בפוליגרף.

חבר לצמיתות – חבר אגוד שפעל עשרות בשנים לקידום הפוליגרף והאגוד..

חבר חוץ – בודק פוליגרף העונה על הקריטריונים של כשירות לחברות אך הוא אינו אזרח ישראל ותושב ישראל.

חבר עמית – אדם שאינו בודק פוליגרף אך עיסוקו נושק לפוליגרף ובמסגרת עיסוקו הוא שותף להיבטים פוליגרפים שונים.

חבר כבוד – אדם שבפעולתו ובעיסוקו תרם באופן ייחודי למקצוע הפוליגרף ו/או לאיגוד בודקי הפוליגרף בישראל.

אגוד בודקי הפוליגרף בישראל (א.פ.י)

The Israeli Polygraph examiners Association (I.P.E.A)

     

אגוד בודקי הפוליגרף בישראל (א.פ.י)

The Israeli Polygraph examiners Association (I.P.E.A)

אגוד בודקי הפוליגרף בישראל (א.פ.י)

The Israeli Polygraph examiners Association (I.P.E.A)

       

     טופס הצטרפות (נא למלא את הטופס, לצרף מסמכים ולשלוח ל  ipea@gmail.com)

 

1.    פרטים אישיים:

 

        שם משפחה ____________ שם פרטי ____________ שם האב __________

        מ"ז _______________ תאריך לידה ____________ אזרחות ___________

        כתובת פרטית _______________________________ טלפון ___________

        מקום עבודה ________________________________ טלפון ___________

        טלפון נייד ____________ פקס ____________ דוא"ל ________________

    

2.    השכלה:

 

   פרט השכלה: (הקף בעגול) יסודית/ תיכונית/ על תיכונית.  

תאריכים

מוסד

תחום לימוד

תואר נרכש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     3.      פרטים משלימים:

              

     א.  שרות צבאי - מלא/ חלקי/ לא שרתתי. במקרה של שרות חלקי או העדר שרות, נא לפרט:

 

       _______________________________________________________________

 

     ב.   שפות- רשום את רמת הידע (טוב, בינוני, חלש)

שפה

דיבור

קריאה

כתיבה

עברית

 

 

 

אנגלית

 

 

 

ערבית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

        אחר ? לא /

 

      ג. האם נחקרת בעבר על ידי המשטרה (בארץ או בחו"ל)/ מצ"ח/ גורם חקירה ממלכתי

                  אחר ? לא / כן. פרט _______________________________________________       

 

           _____________________________________________________________

 

     ד. האם הועמדת בעבר לדין פלילי (בימ"ש אזרחי או בית דין צבאי) ? לא/כן. פרט ______

 

      ________________________________________________________________

 

     ה. שנות ניסיון מצטבר כחוקר/מתשאל (כולל שם המעסיק ותפקיד) ________________

 

 

4.    הכשרה לעריכת בדיקות פוליגרף (כולל השתלמויות):

 

גורם מכשיר

משך הכשרה

תאריך

מס' בדיקות אמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.    התמחות:

 

מקום ההתמחות

המאמן

תאריכי התמחות

מס' בדיקות אמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.    ניסיון מצטבר כבודק פוליגרף:

 

     א.   מספר בדיקות פוליגרף מלאות שבוצעו באופן עצמאי - כולל  בהתמחות ______.

                    

     ב.   מספר בדיקות פוליגרף מלאות שבוצעו באופן עצמאי בשלוש שנים האחרונות ______.

 

     ג.  מקום עיסוק ומשך עיסוק נוכחי כבודק פוליגרף ______________________________

 

     ד.   מקומות עיסוק ומשך עיסוקים קודמים כבודק  פוליגרף ___________________________

 

            __________________________________________________________________

 

     ה.   פרט ניסיון אחר הקשור לפוליגרף כגון הוראה או מחקר __________________________

 

        __________________________________________________________________

 

 7.      ממליצים:

 

        נא ציין פרטי שמות ממליצים - חברי א.פ.י

 

        שם _______________ טלפון _______________ משך הכרות _______________

 

        שם _______________ טלפון _______________ משך הכרות _______________

 

 8.   בקשה והצהרה:

 אני ___________________מבקש להצטרף כחבר/מועמד לחברות לאגוד בודקי הפוליגרף בישראל. מטרות האגוד ותקנון האגוד ידועים לי. אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון, את ההנחיות המקצועיות ואת החלטות האסיפה הכללית של האגוד.

 

הנני מצהיר שכל הפרטים שמלאתי בטופס זה כולל המסמכים הנלווים הינם אמיתיים ונכונים.

 

                          תאריך: _______________  חתימה: _______________

_________________________________________________________________________

 

 9.  החלטת הועד המרכזי:

 

       הועד המרכזי בישיבתו מיום _______________ דן בבקשת ההצטרפות הנ"ל והחליט:

 

        ______________________________________________________________.

 

  

                                    

דף הביתהדפסהמפת האתר